ATG develops customer service with AI-powered voice assistant for telephone

Faster customer service – both for the customers who request daily trotting results and those with more complex questions. That is the goal when ATG, the market leader in racing and sports betting, develops its customer service in collaboration with Talking to me – specialists in voice technology, digital assistants and automation.

5 steps to avoid pitfalls in Conversational AI

New technology can rapidly create business and customer value. Still, a fair share of projects tend to fail. In this article we recommend five key components to include in your Conversational AI roadmap that increases the likelihood of success.

5 punkter för att undvika fallgropar inom Dialogbaserad AI

Ny teknologi, som Dialogbaserad AI, kan verkligen skapa affärs- och kundvärden snabbt. Men ändå går många projekt i stöpet. I den här artikeln rekommenderar vi fem centrala komponenter för att skapa en roadmap som ökar träffsäkerheten och effektiviteten för initiativ inom området.

ATG utvecklar kundservice med AI-driven röstassistent för telefon

Snabbare kundservice – både för de kunder som efterfrågar dagliga travresultat och de med mer komplexa frågor. Det är målet när ATG, marknadsledare inom trav- och sportspel, utvecklar sin kundservice i samarbete med Talking to me – specialister inom röstteknologi, digitala assistenter och automatisering.

Konversationsdesigner till Talking to me

Vi står inför en omvälvande period med stora beteendeförändringar drivet av conversational AI, voice, digitala assistenter och sociala robotar. Oavsett plats, tid och rum, vill vi att människan ska kunna interagera avsevärt mer naturligt med teknik och företag.

Talking to me ♡ Changers Hub

With a humble ambition to try to make the world a slightly better place, we have had the chance to collaborate with Changers Hub, an innovative entrepreneurs hub that works to democratize success.

Talking to me ♡ Changers Hub

Med en ödmjuk ambition att försöka göra världen till en lite bättre plats har vi fått chansen att samarbeta med Changers Hub, ett innovationshus som arbetar för att demokratisera framgång.

Women in Voice Accelerator

This autumn, our conversation designer Kajsa Tretow participated in a Career Accelerator organized by Women in Voice. We asked Kajsa a few questions about the course and what she took away from it.

Women in Voice Accelerator

Hej Kajsa Tretow, vår conversation designer som under hösten deltagit i en Career Accelerator anordnad av organisationen Women in Voice! 

Kommune Kiri – en Voicebot för Roskilde kommun

I Danmark ligger man i framkant i implementeringen av AI-drivna voicebots, inte minst inom offentlig sektor. I samarbete med Deloitte, har vi utformat röstboten ”Kommune Kiri” – en bot som ökar tillgängligheten för Roskilde kommun genom automatiserade telefonsamtal.

Voice Consumer Index 2021

The British Voice Agency, Vixen Labs, recently published the Voice Consumer Index 2021 – a broad study mapping user behavior linked to voice assistants in the US, England and Germany.

Voice Consumer Index 2021

Nyligen (juni 2021) publicerade den brittiska Voicebyrån Vixen Labs sitt Voice Consumer Index 2021 – en bred studie med syfte att kartlägga penetration och användarbeteende kopplat till röstassistenter (såsom Amazon Alexa och Google Assistent) i USA, England och Tyskland.

Latest news from Google I/O 2021

Last week, Google’s annual developer conference – Google I/O, took place where they presented their latest news and updates. Last year’s events were canceled due to the current pandemic but this year the conference was back in action in a digital format.

Nyheter från Google I/O 2021

Förra veckan ägde Google I/O rum, Googles årliga utvecklarkonferens där de presenterade sina senaste nyheter. Förra årets event ställdes in på grund av den rådande pandemin men i år var konferensen tillbaka i digitalt format.

Talking to me ♡ Deloitte ♡ Roskilde

Deloitte Consulting i Danmark har valt Talking to me som Voice UX partner. Deloitte och Talking to me kommer initialt att samarbeta tillsammans med Roskilde Kommun i ett projekt som syftar till att implementera röstbaserad Conversational AI på plattformen Boost.ai.

Talking to me ♡ Deloitte ♡ Roskilde

Talking to me have been assigned as Voice UX partner to Deloitte Consulting in Denmark. Deloitte and Talking to me will initially work together with Roskilde Kommune (municipality) on a project which relates to implementing Voice Conversational AI on the Boost.ai platform.

Google Assistant update

It has almost been three years since the Google Assistant was released in Sweden and even though the original hype has faded there is continuous development taking place leading to a more useful and higher quality experience.  In addition to Google making the assistant available on both Android and Apple devices, new products with the …

Google Assistant update

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Det har snart gått tre år sedan Google Assistent släpptes i Sverige och även om den första hypen har lagt sig så sker kontinuerlig utveckling av tjänsten och dess teknik. Förutom att Google har tillgängliggjort assistenten på både Android- samt Apple-enheter så har det tillkommit nya produkter som har Google Assistenten integrerad.

‘Voicifiera’ din Chattbot

Konversationsgränssnitt är på god väg att etableras som en standard som vi stöter på dagligen i form av röstassistenter och chattbotar. I takt med att vi blir mer och mer bekväma i att interagera i dialogform med teknik så ökar våra förväntningar.

Voicify your Chatbot

Conversational Interfaces are truly becoming a standard in our everyday lives. As we become more comfortable with this way of interacting with tech, our expectations increase. As users we now increasingly expect the companies we interact with to be available 24-7,

Är ljud det nya svarta?

Den 14/5 kl 11:45-12:45 är vi på Talking to me inbjudna till att prata om ämnet ”Ljud är det nya svarta” tillsammans med Madelene Lettman och Jörgen Dyssvold från Herr Omar samt Christian von Essen från Heja Framtid. Vi kommer att diskutera effekterna av skärmtrötthet och hur interaktioner med röst och ljud istället börjar ta …

Is sound the new black?

On the 14th of May between 11:45-12:45 we are invited to talk about the topic ”Sound is the new black” together with Madelene Lettman and Jörgen Dyssvold from Herr Omar and Christian von Essen from the podcast ”Heja Framtid”.

GATHER DEEP TALKS 15TH OF APRIL

Digital Humans, or digital and virtual avatars no longer belong to the future but have though the help of today’s technologies taken place in pop culture, businesses and our everyday lives. What kind of society are we heading to? How will this change people’s attitude towards each other?

GATHER DEEP TALKS 15/4 KL 12:00

Digital Humans, eller digitala och virtuella människor som efterliknar mänskliga beteenden, tillhör inte längre framtiden utan har med hjälp av dagens teknologier börja ta allt större plats i pop-kultur, företag och i våra vardagliga liv. Vad är det för samhälle som håller på att utvecklas fram?

Exclusive Roundtable hosted together with Amelia

The customer experience has become an even more crucial competitive factor for all industries. Customers’ have an expectation on getting a seamless service experience  – regardless of the time of the day and regardless of which digital plattform you are using. This is also something that has accelerated further during a year of a global …

Exklusivt Roundtable tillsammans med Amelia

Kundupplevelsen är idag mer än någonsin tidigare en avgörande konkurrensfaktor för alla branscher. Kunders förväntningar på en sömlös service och upplevelse – oavsett tid på dygnet och oavsett digital plattform och kanal – är något som accelererat ytterligare under ett år av global pandemi.

Talking to me sluter ännu ett strategiskt samarbetsavtal.

Talking to me, Nordens ledande plattformsoberoende specialister inom Voice Design och dialogbaserad automatisering, meddelar idag att man fortsätter att stärka sin position genom att bli certifierad implementationspartner i norden för Amelia – en globalt ledande plattform inom Conversational AI och automatisering för företag. “Genom att kombinera Amelias teknologi med vårt design- och användarfokus kan vi …