Hur du sätter ihop din AI Policy – ditt företags kompass inom AI

En AI-policy är riktlinjer och principer som styr användningen och hanteringen av AI och kan agera som vägledning inom din organisation. Att ha en AI-policy på plats har börjat bli allt vanligare i och med att teknologin tillämpas i allt större utsträckning. Framfarten inom Generativ AI har lett till att många fler ser tydligare tillämpningsområden där det kan skapa värde och effektivisera processer och EU är även i skrivande stund igång med en ny lagstiftning som kommer att påverka ytterligare. Om ditt bolag ska göra satsningar inom AI så är det av vikt att ni har en tillhörande policy på plats för att kunna använda er av teknologin på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Men vad bör man ta i beaktning när man utvecklar sin AI Policy? 

Identifiera dina behov och sätt upp tydliga mål

För att skapa en framgångsrik AI-policy måste du först och främst identifiera organisationens specifika behov och utmaningar när det gäller användningen av AI. Vad är de mest brådskande frågorna eller problemen som behöver adresseras? Detta kan inkludera behovet av att säkerställa etisk användning av AI-teknologi, ökad transparens eller riskhantering. Dessutom bör du formulera klara och konkreta mål som organisationen vill uppnå med AI-policyn. Dessa mål bör vara mätbara och realistiska, vilket gör det möjligt att utvärdera ökad mognad och andra framsteg.

Ha tydliga principer och värderingar 

Att utgå ifrån etiska principer och värderingar som är i linje med organisationens övergripande mission är avgörande för att skapa vägledning i användningen av AI. Det är viktigt att de värderingar och principer ni landar i ska vara klara, koncisa och inkludera en förklaring om hur de ska tolkas och tillämpas. Här är det också viktigt att utvärdera potentiella risker och etiska dilemman som berör exempelvis integritet och diskriminering, och som kan uppstå vid användning av AI i sin organisation. 

Identifiera AI i arbetet – idag och framöver

Det är viktigt att förstå hur och var AI används inom din organisation. Använder ni er av automatiserade chattjänster, verktyg för dataanalys eller någon form av röstigenkänning? Vilken avdelning (ex. Kundtjänst, marknad, produktion etc.) ansvarar för respektive del och hur ser deras arbetsflöden samt processer ser ut. Det är även centralt att involvera IT-avdelningen i arbetet så ni undviker dubbelarbete. 

Värna om användarens integritet

En av de mest kritiska aspekterna i en AI-policy är att beskriva hur organisationen hanterar användardata men även hur ni skyddar användaren i övrigt. Här är det viktigt att identifiera vilka dataskyddslagar och regler som är relevanta för organisationen, som till exempel GDPR. Beskriv hur och varför din organisation samlar in användardata och ange de specifika ändamålen med datainsamlingen och hur den används i samband med AI-tillämpningar.

Slutligen, i en tid där användningen av AI blir allt vanligare vilket därmed ökar påverkan i samhället och bland organisationer, så är det avgörande att företag tar ansvar för sin användning av teknologin. Genom att formulera en välstrukturerad AI-policy så kan den inte bara agera som en ledstjärna inom ditt bolag – utan även säkerställa att ni är på god väg för att använda er av teknologin på ett ansvarsfullt sätt. Tar ni ert ansvar?

Diana Mosa, Business Developer & utbildningsansvarig

Kontakt: diana@talkingtome.se

Talking to me är Nordens främsta specialister inom Generativ AI, Voice AI och Conversation AI. Vi designar och utvecklar AI-drivna lösningar som hjälper ditt bolag att skapa riktigt värde av ny teknologi.