Utbildningar inom AI

företagsunika utbildningspaket

Talking to me genomför en AI utbildning på Hyper Island

Oscar Flores, utbildningsansvarig

Boka utbildning

Förutom våra konsulttjänster erbjuder vi även öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Kontakta oss för mer information.

Kom igång med AI, idag.

Längd på utbildning: 3 timmar

Alla delar av en organisation kan dra stora nyttor av AI. Men var ska man börja och hur ska man tänka?

 

I denna grundutbildning i AI går vi igenom:

 • Vad är AI
 • Hur och var i ett företag kan det skapa nytta redan idag
 • Hur man kan komma igång och ta de första stegen
 • Inspirerande exempel som fokuserar på sådant som andra gjort och sådant som det går att göra med tekniken där den befinner sig idag
 • Vart AI är på väg, dvs hur ni som individer och företag kommer att påverkas inom 1-3 år.

 

Utbildningen riktar sig mot alla typer av företag, organisationer och avdelningar och syftar till höja lägstanivån på AI-kompetensen och till att inspirera till att börja agera utifrån direkt, utifrån den teknologi som finns tillgänglig idag.

AI för marknadsavdelningen

Längd på utbildning: 3,5 timmar

Marknadsföring, innehållsarbete och varumärkesarbete är de områden som bedöms påverkas mest av AI-revolutionen. I denna utbildning går vi igenom vilka områden som kommer påverkas och hur man kan komma igång och sätta en plan för att t ex åstadkomma automatiserad personalisering.

 

Vi går igenom:

 • Grunderna i AI
 • Hur påverkar det marknadsföring, direktkommunikation, innehållsarbete (text, bild, film) och varumärkesarbetet.
 • Vilka krav och förväntningar kommer era kunder ställa på kundmötet
 • Automatiserad personalisering
 • Verktyg och lösningar
 • Hur man kan komma igång och ta de första stegen
 • Inspirerande exempel som fokuserar på sådant som andra gjort och sådant som det går att göra med tekniken där den befinner sig idag
 • Var AI är på väg, dvs hur marknadsavdelningen kommer påverkas inom 1-3 år.

Riktar sig mot avdelningar som arbetar med marknadsföring, varumärkesarbete och innehåll i alla typer av företag och organisationer.

AI för Kundtjänst, HR och IT-support

Längd på utbildning: 3 timmar

Alla funktioner i ett företag som stöttar kunder eller medarbetare kan med AI skapa bättre kundupplevelser, t ex i form av en AI-assistent som kan svara på frågor, guidea användaren genom ett köpflöde eller stötta i det dagliga arbetet. I denna utbildning går vi igenom vilka värden som kan skapas, hur och med vilka verktyg och lösningar det kan göras. 

 

Vi går igenom:

 • Grunderna i AI
 • AI-assistenter och Digital Humans 
 • Vart AI är påväg och hur det kommer att påverka ert arbete inom 1-3 år
 • Hur kan vi använda det inom kundtjänst, HR och IT-support
 • Vilka krav och förväntningar kommer era kunder/medarbetare ställa på er
 • En massa inspirerande exempel som fokuserar på sådant som andra gjort och sådant som det går att göra med tekniken där den befinner sig idag
 • Vilka olika typer av verktyg och lösningar som finns det
 

AI för ledning och styrelse

Längd på utbildning: 3,5 timmar

AI är i sin natur transformativt. Det kommer påverka alla delar i ett företag från kundupplevelsen, möjligheten till radikala produktivitetsökningar, det interna arbetet, processer, kompetensbehov och ledning.

I den här utbildningen för ledning och styrelse går vi igenom möjligheter, hot och hur en strategi och roadmap för en AI-transformation kan se ut.

 

Vi går igenom:

 • Grunderna inom AI
 • Vilka hot och möjligheter skapar det för ett företag
 • Vilka delar av ett företag påverkas mest och hur?
 • Vilka krav kommer kunder och medarbetare ställa?
 • Hur kan vi öka produktiviteten och kundnöjdheten i samma projekt?
 • Hur ser en mognadstrappa och roadmap ut för initiativ och kompetens?
 • Vad är en AI-strategi och vilka delar bör den beröra?
 • Var AI är på väg, dvs hur kommer ni påverkas inom sikt.

AI-policy, vad är det och varför behövs det

Längd på utbildning: 3,5 timmar

AI är enormt kraftfullt och kommer påverka alla företag och organisationer i grunden.

Men hur försäkrar vi oss om att vi följer lagar, regler, gdpr, etiska aspekter. Och hur gör vi det utan att bromsa vår initiativkraft? 

 

Vi går igenom:

 • Grunderna inom AI
 • Vilka hot och möjligheter skapar det för ett företag?
 • Vilka etiska och säkerhetsmässiga aspekter för individ och företag måste vi hantera?
 • Hur ser regelverk och utveckling ut på samhällsnivå
 • Hur utformar vi en AI-policy
 • Hur implementeras den och vilka processer och krav påverkas
 • Var AI är på väg, dvs hur kommer ni påverkas på sikt.

Hur säkras varumärkesupplevelsen i en värld av AI

Längd på utbildning: 3,5 timmar

AI kommer påverka mötet mellan kund och varumärke i grunden. Med generativ teknologi så kommer många kundmöten skötas helt av en AI, som själv tolkar kundernas behov och själv formulerar lösning och svar.

Oreglerat innebär det att vi förlorar makten över den viktigaste delen av varumärkesupplevelsen, dvs kundmötet. Hur kan vi ta tillbaka den makten? 

 

Vi går igenom:

 • Grunderna inom AI
 • Hot och möjligheter ur ett varumärkesperspektiv
 • Exempel på nya touchpoints och tillämpningar
 • Vilka krav och förväntningar kommer era kunder ställa på företaget
 • Vilka strategiska ställningstaganden måste göras
 • Vilka kompetenser och processer påverkas
 • Hur utformas guidelines, regelverk och policies för att säkra varumärkesupplevelsen
 • Vilka nya assets krävs för att säkra varumärkesupplevsen
 • I vilka steg kan arbetet bedrivas
 • Var AI är på väg, dvs hur kommer varumärket påverkas på sikt.