Om oss och våra tjänster

Nordens första specialiserade byrå inom Conversational AI och Voice Design.

Även om utvecklingen inom automatisering , konversationsgränssnitt och Voice till stor del är teknologidriven, så sker den stora förändringen kring människors beteenden – alltifrån hur vi söker information och hur vi fattar våra köpbeslut till hur vi interagerar med varumärken och teknik omkring oss.

Genom vår djupa kunskap kring Convesational AI & Voice samt hur människor tar till sig och använder teknologin, kan vi skapa upplevelser som skapar unika användar- och affärsvärden.

Specialistkunskap och expertis är dock inte tillräckligt. Utöver detta krävs ett strategiskt angreppssätt kring hur Voicebots, Chatbots och virtuella assistenter kan integreras i din kunds kundresa och din affär.

Våra tjänster

AI och automatisering förändrar allt. Vad innebär detta för din bransch och hur agerar dina konkurrenter? Vilka konversationsbaserade tjänster borde du erbjuda och hur kan du implementera och kontinuerligt förbättra dem?

Det är här Talking to me kommer in.

Vårt övergripande mål är att våra kunder gradvis skall nå en mognadsgrad och ett kunnande som möjliggör för dem att styra sin conversation first strategi. Vi leder kunderna mot detta mål i den takt som är lämplig, och vi erbjuder rådgivning och stöd längs vägen. VI hjälper även våra kunder att sätta ihop och utbilda team för att hantera denna uppgift inhouse när man är redo.

Insikter

Insikter kring beteenden, teknologi, trender och utveckling kopplat till Conversational AI & Voice.

 • Marknadstrender och analys
 • Användarundersökningar
 • Kundresan

Strategi

Strategiutveckling med fokus på användarvärde och affärsvärde.

 • Marknadsposition och målsättningar
 • Processutveckling
 • Teknologival
 • Organisation

Varumärke

Varumärkets roll i en värld där konversation och Voice är de primära gränssnitten.

 • Varumärkesstrategi för Conversational AI och Voice
 • Varumärkesidentitet för Conversational AI och Voice
 • UX-ljud och audio
 • Riktlinjer och implementering

Design, Utveckling och Optimering

Design, utveckling och optimering av konversationsbaserade tjänster på marknadens främsta plattformar såsom Google Assistent, Amazon Alexa och Boost.ai.

 • Konversationsdesign och voice design
 • Chatbots, Voicebots och Digitala Assistenter
 • AI-träning
 • Voice SEO
 • Löpande förvaltning och utveckling

Vem vi är

Vi är ett team av affärsutvecklare, varumärkesstrateger, UX specialister, AI-tränare, Voice Designers och utvecklare som hanterar alla delar av att designa, utveckla och optimera tjänster med konversationsgränssnitt. Vårt team har bagrund ifrån designbyråer, digitala byråer, management consulting, IT-consulting och från kundsidan. Sammanfattningsvis en kreativ mix av nytänkare med varierande bakgrund med den gemensamma nämnaren att vi vet hur vi kan skapa värde för ditt företag.

Vår ambition

Vår ambition sträcker sig långt längre än att endast bygga det ledande företaget inom konversationsdesign. Vi vill även driva förändring i en alltför homogen designbransch. Vi tror att det finns ett enormt värde i att skapa en multikulturell, jämställd och diversifierad arbetsplats och vi är kompromisslösa i att uppnå det målet.

Visiting address

Talking design AB
c/o Cmnty
Stureplan 6,
111 45 Stockholm
Sweden

c/o The Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö
Sweden

Business inquiries

Mattias Falkendal
mattias@talkingtome.se
+46 – 706 – 53 06 98

Work here

Erik Lidsheim
erik@talkingtome.se
+46 – 703 – 58 98 60

Privacy Policy
Cookie Policy
© Copyright Talking to me AB 2018-2022.