Vad är en AI-byrå?

Generativ AI har blivit en av de mest framträdande teknologierna på senare år och har potentialen att drastiskt förändra hur vi interagerar med och använder teknologi. Alla branscher kräver specialistkunskap, och generativ AI har utvecklats på liknande sätt. Som ett resultat av det stora intresset har det tillkommit många nya aktörer som specialiserar sig på AI-lösningar och tjänster – AI-byråer.

En enkel förklaring av vad en AI-byrå är

Ja, vad är egentligen en AI-byrå? Det är ett lika brett ord som begreppet AI själv. Precis som en marknadsföringsbyrå kan omfatta flera olika discipliner, kan en AI-byrå göra detsamma. En marknadsföringsbyrå kan verka inom ett brett spektrum av områden, inklusive SEO (sökmotoroptimering), Paid Social, strategi, copywriting, influencer-marknadsföring och mycket mer. Detta innebär att termen “marknadsföringsbyrå” är ganska omfattande och alltför generell för att exakt beskriva vad byrån gör.

 

Varje byrå kan ha sin egen unika blandning av tjänster och expertområden, vilket gör det svårt att definiera dem med en enda term. Därför, när man överväger att arbeta med en marknadsföringsbyrå, är det viktigt att noggrant undersöka vilka specifika tjänster de erbjuder och hur de kan stödja dina specifika affärsbehov.

 

En AI-byrå kan bäst beskrivas som en samling specialister, var och en med sin egen unika spetskompetens, som gemensamt arbetar i syfte att fokusera på utveckling och implementering av AI för sina kunder. För att ge en mer detaljerad bild, likt exemplet med en marknadsföringsbyrå, kan en AI-byrå specialisera sig på en rad olika områden inom AI. Dessa inkluderar men är inte begränsade till maskininlärning, djupinlärning, NLU (Natural Language Understanding), bildigenkänning och självklart, generativ AI.

 

Varje disciplin inom AI kräver en mängd olika specialkunskaper, alla spelar en avgörande roll för hur en AI-lösning ska implementeras. Med detta i åtanke, kan en AI-byrå i sitt tjänsteutbud välja att fokusera på ett specifikt område, eller kanske flera områden, beroende på deras expertis och motpartens specifika behov.

Vad gör en AI-byrå?

En AI-byrå erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa företag att nyttja potentialen i AI. Här är några vanliga aktiviteter och tjänster som en AI-byrå kan erbjuda:

 1. Strategi och konsultation: En AI-byrå kan hjälpa företag att utveckla en strategi som passar deras affärsbehov och mål. Byrån kan också guida företaget genom processen att implementera och anpassa AI i deras verksamhet.
 2. Utveckling av AI-lösningar: AI-byråer har oftast kompetensen att utveckla skräddarsydda AI-lösningar för företag. Detta kan inkludera att bygga modeller för maskininlärning, förbättra prediktiv analys och identifiera mönster i stora datamängder.
 3. Datavetenskap och analys: För att implementera AI-lösningar behövs ofta stora mängder data. En byrå kan hjälpa företag att samla in, rensa och analysera data för att skapa användbara insikter och träningsdata för modeller.
 4. Drift och underhåll: Efter implementeringen av en lösning kan en byrå också erbjuda drifts- och underhållstjänster för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och att det kontinuerligt uppdateras för bättre prestanda och säkerhet.

Varför anlita en AI-byrå?

Vanligtvis anlitar man externa konsulter av olika anledningar. De vanligaste anledningar är:

 • Expertis och erfarenhet: Företaget som anlitar byrån behöver specialiserad kunskap och erfarenhet inom AI-området. Eftersom byrån har expertis i utveckling och implementering av AI, kan den hjälpa företaget att snabbare initiera projekt, undvika vanliga fallgropar och fullt ut dra nytta av teknologin.
 • Tid och Resurser: Utveckling och implementering av AI kan ta mycket tid och resurser. Genom att anlita en AI-byrå, kan företag fokusera på sina kärnverksamheter medan byrån driver AI-projektet tillsammans med företagets anställda.

Vad är Talking to me för typ av AI-byrå?

Vi beskriver vanligtvis inte oss själva som en AI-byrå, men vi håller med om att det ibland är det enklaste sättet att förklara vad vi gör. Vi specialiserar oss inom en rad kompetenser som tillhör området AI:

 • Generativ AI
 • Prompt Engineering
 • Conversation Design
 • Machine Learning
 • Data Analysis

   

 

Talking to me har varit verksamt sedan 2018, då vi inledde vår resa inom ett område som i branschen kallas Voice AI, eller i andra sammanhang även kallas Conversational AI. Det är här du hittar teknologier som Siri, Google Assistant och Alexa, som alla använder.

 

Under de följande åren har vi sett hur generativ AI har vuxit i popularitet bland företag, särskilt efter lanseringen av ChatGPT. Vi har anpassat oss till denna trend då den haft stor betydelse för Voice AI och har därför inkluderat generativ AI i vårt tjänsteutbud. Detta innebär att vi nu kan bygga system som inte bara förstår och svarar på mänskligt språk, utan också kan generera eget innehåll, vilket öppnar upp för en mängd nya användningsområden.

 

Förutom att erbjuda expertis inom generativ AI, erbjuder vi även konsulttjänster där vi använder vår erfarenhet för att hjälpa företag att bygga skräddarsydda lösningar som passar deras specifika behov. Vare sig det gäller att bygga en ny voice assistant, utveckla en chatbot, eller implementera AI-drivna automatisering, har vi kompetensen och erfarenheten att leverera resultat.

 

Men vår roll sträcker sig bortom initial implementering. Vi tror på att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, så vi erbjuder löpande support och ständig hjälp för att förbättra de verktyg och system vi hjälper till att bygga. Oavsett om det handlar om att göra mindre justeringar, tillhandahålla teknisk support eller arbeta tillsammans för att utveckla nya funktioner, står vi redo att stödja våra kunder i varje steg på deras AI-resa.