AI-optimering före AI-automatisering?

AI lockar med stora löften om effektivitet och kostnadsbesparingar. Men vad händer när organisationer, med högt ställda förväntningar, tar sig an för stora utmaningar för snabbt?

Ofta leder det till mer besvikelse än framgång och skepsis till tekniken.

Varför?

Svaret är enkelt: Tekniken är fortfarande under utveckling, men framför allt är många organisationer inte redo. AI:s verkliga potential kan inte realiseras till fullo utan en stark och stabil grund.

Denna grund består inte bara av teknik, utan även av kunskap, kompetens och kultur.

Så, hur kan man uppnå de framgångar med AI som så många siar om?

När vi är ute och utbildar hos företag brukar vi prata om en AI-mognadstrappa, där ett av de första stegen är att optimera befintliga processer med AI. Detta, tillsammans med andra aktiviteter, lägger grunden för en stark innovationskultur – en kultur redo att omfamna större och mer disruptiva satsningar.

Att skapa en kultur där experimentering och kontinuerligt lärande är normen leder till en struktur som därefter kan anpassa sig till morgondagens möjligheter.

Utöver kultur, får du även kompetens inom vad AI kan och inte kan göra, samt var du ser direkta och indirekta fördelar.

Slutligen får du även en bättre överblick över vilken teknik som passar dig bäst. Vi får ofta frågan om vilka teknikval vi rekommenderar att börja med, eftersom det är ett stort frågetecken för många. Och svaret är, föga förvånande; det beror på.

Framtiden för AI sträcker sig dock längre än att bara optimera befintliga processer – tekniken har potential att förändra sättet vi lever och arbetar på. Trenden pekar mot en framtid där AI:s roll utvidgas till att omfatta prediktiv analys, personlig anpassning och autonoma system.

Men det är viktigt att notera att för många ligger denna framtid något längre fram i tiden.

För att dra nytta av dessa möjligheter måste organisationer förbereda sig idag. Detta innebär bl.a att hålla sig uppdaterad om de senaste teknologiska framstegen och att ständigt experimentera med nya AI-lösningar.

Att välja optimering framför förhastad automatisering är ett strategiskt beslut som i många fall banar väg för långsiktig framgång och innovation.

Genom att ta detta steg idag kan ditt företag inte bara uppnå små och snabba förbättringar, men också säkerställa sin plats i framtidens värld.

AI är idag ett verktyg – men det har potentialen att bli en drivande kraft för förändring. Ingen vet vilken framtid detta kommer att leda oss till. Varken skeptikerna eller evangelisterna.

Det mest ansvarsfulla du kan göra just nu är att bilda dig en egen uppfattning och kunskap om var tekniken befinner sig i förhållande till ditt företag och din bransch.

Och varför inte göra små vinster på detta redan nu samtidigt som du lägger grunden för en större vinst i framtiden?

Idag finns det två sätt att gå framåt. Du kan antingen gå själv eller ta hjälp. Båda alternativen kan vara rätt, men beroende på tidsram och kostnadsberäkning kan det ena alternativet vara mer passande än det andra.

Det finns många teknik- och konsultföretag (inklusive oss själva) som är redo att erbjuda hjälp när tiden inte räcker till eller när det saknas kompetens.

Vårt sista råd?

Missa inte AI-tåget. Undersök vilka möjligheter som finns idag och planera därefter för framtiden.