Är ChatGPT och Generativ AI moget för dina kunder?

– En inblick i utvecklarens utmaningar, just nu.

Tänk så länge människan drömt om en maskin som beter sig mänskligt. Visionen om en bot som alltid förstår vad jag säger, utför uppgifter och som svarar mig på ett snyggt och riktigt sätt. Nu är vi där. Eller?

Stegvis har små revolutioner skett. Och så plötsligt, i november 2022, så sker det som så ofta sker inom ny teknologi, ett enormt genombrott i både användande och insikt om vad som går att göra. Generativ AI tar plats och teknologin har funnits där ett tag, men nu blev det hela tillgängliggjort för den breda massan, den här gången genom lanseringen av ChatGPT.

Nu pågår ett veritabelt race, där start-ups, tech-giganter, konsultbyråer och allehanda organisationer hittar tillämpningar, försöker förstå, driva på och ta sin plats. Varje dag kommer nya genombrott. Det går snabbt nu och accelerationen kommer knappast avta.

Är Generativ AI tillräckligt moget?

Säkerligen har ChatGPT redan blivit ett värdeskapande arbetsverktyg i ditt företag för interna processer, för att hjälpa till med kodning, research, content-skapande med mera. AI används för att avlasta, effektivisera och inspirera kring befintliga processer. Däremot sker detta i många fall nu helt organiskt och i en så hög hastighet att företag saknar kontroll över vad som används, när det används och vilken output som genereras.

Kvalitetssäkring, informerade beslut och processer som säkerställer en god dos ”mänsklig hand” som en del i processen är något vi i dagsläget rekommenderar företag starkt att implementera.

Riktigt omvälvande och värdeskapande är det dessutom om det går att använda sig av tekniken bakom ChatGPT (olika former av stora språkmodeller etc) för att skapa ett gränssnitt direkt för kunderna för externa processer och kundinteraktion. De allra flesta förstår potentialen i att skapa just den där naturliga, mänskliga upplevelsen — som ChatGPT ger en tydlig hint om — för våra kunder och våra produkter.

Det går att skapa sådana lösningar. Det finns faktiskt ett antal exempel och nya dyker upp dagligen. De flesta kan redan idag kan börja utnyttja teknologin direkt mot kunder. Men det finns utmaningar och fallgropar att hantera.

Inblick i utvecklarens utmaningar

En utmaning är att kvalitetssäkra vad och hur boten svarar. Som varumärkesägare vill man att svaret ska baseras på ens egen data (ChatGPT är i sin grundform tränad på en vild mix av allt som finns på Internet). Man vill också att ton och begrepp ska ligga i linje med varumärkesriktlinjerna och de etiska riktlinjer man har för all övrig kommunikation. Med hjälp av t ex Prompt Design, Prompt Engineering och Prompt Chaining går det att komma en bra bit på vägen, och här kommer vi se en enorm utveckling kommande veckorna och månaderna.

En annan utmaning är att ex vis ChatGPT:s API är bra på användarfallet fråga-svar, men är inte i sin grundform anpassat att driva en användare vidare mot dess slutmål med hjälp av följdfrågor. För att lösa det krävs specifikt utvecklad kontexthantering samt nya designtekniker som Prompt Chaining. Ytterligare sätt att hantera detta just nu är att integrera språkmodellen med mer konventionella plattformar för Conversational AI. Trots att ChatGPT är så pass nytt så är denna typ av hybridlösning ett alternativ som vi redan använder för konkreta kundcase.

Ytterligare en utmaning är att datakällan som vi vill att boten hämtar sina svar från än så länge är begränsad till ett antal tecken (ungefär en halv A4). Så det går inte att gränslöst hämta data från en stor databas (t ex en stor FAQ-källa). Ett liknande problem är att de här språkmodellerna inte är optimerade för att förstå data i form av tabeller och liknande. Det finns vägar runt detta, exempelvis genom anpassning av grunddatan, men det kräver en hel del förförståelse och uppfinningsrikedom.

Med nuvarande utvecklingstakt så bedömer vi att ovanstående utmaningar kommer att hanteras inom de kommande månaderna.

Hur ska du agera?

Vakna företag och organisationer ställer sig nu frågor såsom: Är detta bara ännu en hype? Måste vi agera på detta nu och i så fall hur? Vad finns det för risker? Är vi och våra kunder mogna för det här? Hur påverkar det varumärket att överlåta till AI att prata direkt med våra kunder? Hur påverkas vår affär och marknadsposition? Vad är det första steget vi bör ta?

Baserat på vår erfarenhet inom området är vår bedömning att detta genombrott kommer i grunden påverka alla företag och att det kommer gå fort. De radikala produktivitetsvinster och förbättrade kundupplevelser som är möjliga skapar reella konkurrensfördelar. De företag som varit aktiva inom området i ett par år har nu ett stort försprång kring att fånga värdet i nästa våg. Men det är inte för sent att komma igång.

Vi rekommenderar två möjliga startpunkter:

(1) skapa strukturerad insikt, en informerad strategi med prioriterade användarfall och en roadmap för att stegvis utveckla ert företags mognad inom området och/eller

(2) välj ett eller flera prioriterade användarfall och implementera en lösning för att skapa värde, kunskap och insikt och bygg vidare därifrån.

Vi rekommenderar båda dessa aktiviteter. Ordningen beror mest på vad som passar organisationen och mognadsgrad.

Om Talking to me

Talking to me är etablerade specialister inom Conversational AI och driver transformationsprogram för företag inom området, samt designar, utvecklar och förvaltar dialogbaserade produkter och tjänster. Vi drivs av övertygelsen att:

· Konversation är vårt naturliga, intuitiva och mänskliga sätt att kommunicera och lösa behov och kommer i ökande takt bli vårt främsta sätt att interagera med data och teknik.

· AI-assistenter som förstår allt jag säger/skriver och avser + löser uppgifter och pratar/skriver tillbaka till mig på ett sätt som känns mänskligt och bra, innebär en revolution för hur människor interagerar med produkter och varumärken.

· AI-driven automatisering är nästa stora steg i digitaliseringen. Allt som kan automatiseras, kommer automatiseras. Vi vill se till att det sker på ett ansvarsfullt sätt — som skapar något som blir så trevligt och nyttigt för människan som möjligt.

Har du en idé som involverar AI? Hör av dig till oss så bjuder vi på kaffe och expertis.