Insikter, Inspiration & Nyheter

AI-optimering före AI-automatisering?

AI lockar med stora löften om effektivitet och kostnadsbesparingar. Men vad händer när organisationer, med högt ställda förväntningar, tar sig an för stora utmaningar för snabbt?

Kan alla göra en Klarna?

Klarna har lanserat sin första generation av en AI-assistent och kan efter en månad rapportera om radikala produktivitets- och användarförbättringar. Lösningen hanterar uppgifter motsvarande över

Bild med texten: LLMOps: Vad är det och varför du behöver det.

Vad är LLMOps?

Som så ofta med ny teknologi dyker det upp nya begrepp och koncept. I denna artikel vill vi översiktligt förklara ett begrepp som kan vara