Dax för dig att bli Tech Lead

Talking to me är Nordens första voice-first byrå. Vi jobbar med att designa och utveckla röststyrda tjänster som förenklar människors vardag och vi gör det trevligt att prata med robotar.

Vi är övertygade om att vi står inför en omvälvande period med stora beteendeförändringar drivet av voice, digitala assistenter, social robotics och AI, och vi vill att den här teknologin ska bidra till att göra världen bättre.

Du är en positiv person som vill vara med och bygga ett internationellt respekterat och trevligt bolag i framkant från grunden. Du, drivs liksom oss av kvalitet, verklig användarnytta och värderingar som bygger på att du vill vara med och skapa ett bättre samhälle.

Du drivs av nyfikenhet och älskar att utforska nya områden och hitta lösningar där inga givna svar finns på förhand. Du har en stabil programmeringsgrund att stå på. Javascript, node.js och API:er är din hemmaplan och du har ett starkt intresse för hur man skapar rätt arkitektur för att kunna skala upp lösningar inom ny teknik. Just nu jobbar vi främst med Googles plattformar (Google Cloud Platform, Dialogflow m m), men ser gärna att du som vi kittlas av Amazon Alexa, Soundhound, Furhat m.fl. alternativa plattformar.

Vi är nystartade, humanistiska, värderings- och lustdrivna, och vi saknar dig som gillar att utforska det nya, det som ingen kan ännu och som vill bli Tech Lead inom ett av de mest expansiva och spännande områden som finns just nu.

Möjlighet till delägarskap finns.

Vi hoppas att du ställer upp på vår mission, att öka variationen i en mansdominerad och enkelriktad design- och techvärld, och att skapa en miljö där vi alltid stöttar och hjälper varandra. Detta påverkar våra beslut kring kunduppdrag, vilka evenemang vi deltar i och hur vi rekryterar vilket i sin tur bidrar till samhällets förändring i det lilla, och det stora.

Sprid, peppa någon att våga eller skicka ett mail till: Erik Lidsheim