Frukostseminarium Voice SEO

Välkommen på frukostseminarium den 12 februari på Changers Hub klockan 8-9:30, där vi ska prata om Voice SEO och hur du kan optimera för röstsök och därmed säkra att ditt varumärke syns i en voice first-värld. Hur kan du se till att Google rekommenderar dina tjänster och inte dina konkurrenters? Vad kan du göra för att öka dina affärsmöjligheter med hjälp av Voice? Alla dessa frågor och lite fler kommer att besvaras på vårt frukostseminarium.