Lansering av nordiska språkmodellen GPT-SW3

ChatGPT har fångat allas uppmärksamhet de senaste månaderna och AI-verktyget kan hjälpa till i att svara på frågor, producera texter och skriva kod för att nämna några exempel. På grund av dess mångsidighet och användbarhet så har verktyget gjort succé. Många ser även potentialen kring AI på ett tydligare sätt och hur det skulle kunna definiera vår framtid. 

Verktyget som utvecklats av OpenAI i San Francisco, har en gratisversion av ChatGPT tillgänglig för alla på deras egna webbplats. Nu har AI Sweden, tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language utvecklat en generativ språkmodell för de nordiska språken där den bland annat ska finnas på svenska. 

Talking to me kommer vara en av de första företagen i Sverige som kommer att få testa den nya nordiska språkmodellen, även kallad GPT-SW3. Vi är väldigt spända att se hur modellen presterar och hur vi kan tillämpa den för att skapa värde för våra kunder. 

Läs mer om modellen här.