Voice Consumer Index 2021

Nyligen (juni 2021) publicerade den brittiska Voicebyrån Vixen Labs sitt Voice Consumer Index 2021 – en bred studie med syfte att kartlägga penetration och användarbeteende kopplat till röstassistenter (såsom Amazon Alexa och Google Assistent) i USA, England och Tyskland.

Några centrala takeaways från studien.

EN VÄXANDE DIGITAL KANAL OCH ETT NYTT GRÄNSSNITT

Närmare 60% av vuxna konsumenter använder röstassistenter enligt undersökningen och var tredje konsument använder röstassistenter dagligen. Användandet sker primärt via mobil och med smarta högtalare som näst populärast enhet. Användandet av röstassistent i bilen och via wearables är andra sätt att interagera med sin röstassistent.Orsaker till användande av röstassistent är tillgänglighet och snabbhet i interaktion – samt förstås tillgänglighet till information i situationer där man inte har tillgång till en skärm eller behöver vara ‘hands-free’.

ANVÄNDANDET INNEFATTAR INFORMATIONSSÖK; PRODUKTSÖK; KÖP OCH SERVICE

Användandet utvecklas från det tidiga beteendet med enkla kommandon (spela musik, sätt en timer) till ett beteende som rör mer avancerade frågor kring varumärken, produkter och tjänster. 80% av användarna söker information om produkter och tjänster och 70% av användarna söker varumärkesinformation enligt studien. För varumärkesägare innebär det ett behov av att förstå detta sökbeteende samt hur man kan skapa kontroll över frågor och svar i röstkanalen.

ATT KAPITALISERA PÅ UTVECKLINGEN KRÄVER NYA VERKTYG OCH NY KOMPETENS

Röst är ett nytt och växande gränssnitt mellan varumärken och människor. Att utveckla närvaro och kapitalisera på utvecklingen kräver specifik kunskap om dialog och konversation.För att hålla nere utvecklingskostnader och säkerställa kvalitet så krävs även nya verktyg i verktygslådan – såsom exempelvis lösningar för att anpassa data och information för att göra den talbar.

Det svenska konsumentbeteendet utvecklas i linje med utvecklingen i Tyskland i förhållande till USA. Sverige har en viss fördröjning men användandet rör sig tydligt från Early Adopters in mot Early Majority.

Läs studien från Vixen Labs i sin helhet https://vixenlabs.co/voice-consumer-index