Voice SEO

Tack till Changers Hub och till alla deltagare i vårt frukostseminarium om Voice SEO!

Den här gången fokuserade vi på betydelsen av röstsöksoptimering och hur röstsök kan påverka ditt varumärke. På sistone har sökningar som görs via röstinteraktion ökat och bolag samt varumärken pressas allt mer till att börja tänka på hur de ska optimera sitt innehåll för att säkerställa att bli upptäckta genom röstsökning. På vårt seminarium gav vi en hel del tips på vad man måste tänka på och för att sammanfatta det hela så bör du:

1. Skapa en förståelse för hur dina kunder söker genom röst och undersöka hur det skiljer sig jämfört med det traditionella sökmönstret

2. Förstå hur ditt innehåll behöver anpassas

3. Vidta åtgärder för röstaktivering i dina digitala kanaler (webb/mobilappar)

4. Upprätta en närvaro genom att skapa en applikation på Google Assistant

Vill du veta mer om röstsöksoptimering? Kontakta oss på mattias@talkingtome.se