Gather 2019

Föreställ dig en tid där touch-gränssnitt ersätts av din röst, eller till och med en tid där du kan använda dig av din hjärna för att interagera med teknik. Det låter som något för framtiden, men faktum är att det med existerande teknologi redan är möjligt för oss att interagera på dessa sätt. Dessa nya gränssnitt tvingar oss också att tänka i nya banor vad gäller UI-design och detta är något som vår team medlem Diana Mosa kommer att prata om på Gather Festivalen 2019.