Personer som arbetar med en AI-policy.

4 smarta tips för att sätta ihop din första AI-policy

Identifiera dina behov och sätt upp tydliga mål

För att formulera en framgångsrik AI-policy bör du först identifiera organisationens specifika behov och utmaningar relaterade till AI-användning. Vilka är de mest brådskande frågorna eller problemen som behöver lösas?

Detta kan innefatta behovet av att säkerställa etisk AI-användning, öka transparensen, och hantera risker. Dessutom bör du definiera klara, konkreta mål som organisationen vill uppnå med AI-policy. Dessa mål bör vara mätbara och realistiska för att möjliggöra utvärdering av ökad mognad och andra framsteg.

Ha tydliga principer och värderingar

Det är avgörande att utgå från etiska principer och värderingar som överensstämmer med organisationens övergripande uppdrag för att skapa vägledning i användningen av AI. De värderingar och principer ni antar bör vara klara, koncisa och inkludera en förklaring om hur de ska tolkas och tillämpas. Det är också viktigt att utvärdera potentiella risker och etiska dilemman, såsom integritet och diskriminering, som kan uppstå vid användning av AI i organisationen.

Identifiera AI i arbetet – idag och framöver

Det är viktigt att förstå hur och var AI används inom din organisation idag. Används automatiserade chattjänster, dataanalysverktyg eller någon form av röstigenkänning? Vilken avdelning (t.ex. kundtjänst, marknad, produktion etc.) ansvarar för respektive område, och hur ser deras arbetsflöden och processer ut? Det är också viktigt att involvera IT-avdelningen i arbetet för att undvika dubbelarbete. Tror ni att användningen av AI kommer att öka i framtiden, och i så fall, på vilket sätt?

Din AI-policy bör värna om användarens integritet

En av de mest kritiska aspekterna i en AI-policy är att beskriva hur organisationen hanterar användardata och skyddar användarna. Det är viktigt att identifiera relevanta dataskyddslagar och regler för organisationen, till exempel GDPR. Beskriv hur och varför din organisation samlar in användardata, specificera ändamålen med datainsamlingen och hur den används i AI-applikationer.

I en tid där AI-användning blir vanligare och dess inverkan på samhället och organisationer ökar, är det avgörande att företag tar ansvar för sin teknikanvändning. Genom att formulera en välstrukturerad AI-policy kan den inte bara fungera som en vägledning för ditt företag, men också säkerställa att ni använder teknologin på ett ansvarsfullt sätt. Tar ni ert ansvar?

Talking to me är Nordens främsta specialister inom Generativ AI, Voice AI och Conversation AI. Vi designar och utvecklar AI-drivna lösningar som hjälper ditt bolag att skapa riktigt värde av ny teknologi. Genom våra lösningar förbättrar vi din produktivitet och användarupplevelser.

Har du en fråga som berör AI? Hör av dig till oss!

Talking to me är Nordens främsta specialister inom Generativ AI, Voice AI och Conversation AI. Vi designar och utvecklar AI-drivna lösningar som hjälper ditt bolag att skapa riktigt värde av ny teknologi. Genom våra lösningar förbättrar vi din produktivitet och användarupplevelser.

Har du en fråga som berör AI? Hör av dig till oss!