Inspirationsdag på Skatteverket

Tillsammans med Google, Amazon, IcaX och andra pionjärer inom Voice-teknologi var vi på Talking to me inbjudna till Skatteverket för att inspirera organisationen kring Voice och konversationsdesign. Skatteverket har länge arbetat med digitalisering av sin verksamhet och att tillgängliggöra sina tjänster digitalt. Efter att ha lanserat e-tjänster på hemsidan och genom en egen mobilapp, så befinner de sig i ett läge där de vill innovera ytterligare och är därför intresserade av att undersöka frågan; hur kan vi använda Voice för att interagera med våra medborgare?
För att svara på denna stora fråga hade Skatteverket bjudit in olika företag och experter inom området för att dela med sig av sina insikter och tips kring hur Skatteverket kan fortsätta sin digitaliseringsresa.
Tack till innovationsteamet på Skatteverket för inbjudan!