RiseUp Summit 2019

Vi blev inbjudna av Svenska Institutet, den svenska ambassaden i Kairo och Enpact att vara med i den svenska delegationen och delta i RiseUp Summit 2019, en av MENA-regionens största innovations- och entreprenörskapskonferenser som äger rum i Kairo.
Rise Up Summit hade lockat över 10 000 deltagare till årets evenemang som kretsade runt temat ”Journey of Growth” och inkluderade element av innovation, teknik och kreativitet, där startups och investerare fick mötas för att lära sig av varandra.
Konferensen var en ögonöppnare och det var stort att se hur ett så omfattande projekt kunde sättas ihop på ett professionellt sätt men ändå behålla sin lekfullhet. Våra perspektiv vidgades och en hel del kunskap insöps under dessa dagar men det som framför allt satte sin prägel på resan var ändå alla intressanta möten med människor som vi kanske aldrig hade mött om det inte vore för SI och co. Tack!